top of page

Általános szerződési feltételek (Továbbiakban: ÁSZF)

   Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Olasz Szilvia egyéni vállalkozó (székhelye: 2225 Üllő, Lejtő utca 3. A/2. Adószám: 67727616-1-51) mint szolgáltató által üzemeltetett yogarena.hu weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

Szolgáltatói adatok

 

  A szolgáltató neve: Olasz Szilvia egyéni vállalkozó
  A szolgáltató székhelye: 2225 Üllő, Lejtő utca 3. A/2.
  A szolgáltató elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt            elektronikus levelezési címe: info@corpusastra.com
  Adószám: 67727616-1-51
  Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: B/2020/001529

a továbbiakban: Szolgáltató – által üzemeltetett, www.yogarena.hu weboldalon, illetve események képzések tekintetében személyes részvétel útján biztosított szolgáltatások előfizetők észtvevői, (a továbbiakban: Felhasználó) által történő igénybe vételére, a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött szerződésekre (visszaigazolt megrendelésekre).

Megvásárolható szolgáltatások köre

Szolgáltatásunk jógához, jógagyakorláshoz, egészségmegőrzéshez, egészséges életmódhoz, önismerethez kapcsolódó ismeretterjesztő videós tartalmak és hanganyagok (a továbbiakban: Szolgáltatások). 

 

A videók, hanganyagok használatához szükséges előfizetés a weboldalon keresztül  vásárolható meg előfizetéssel. A honlapon található tartalmak, cikkek, riportok, képek és videók és hanganyagok bármilyen nemű másolása, átvétele, engedély nélküli megjelenítése az írásos hozzájárulásunk nélkül szigorúan tilos! A feltüntetett árak az előfizetés időpontjában érvényes árak, amelyek a szolgáltatás igénybevételének kezdetekor az oldalon láthatóak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Számlát kiállítani kizárólag magánszemély részére tudunk. 

Amennyiben az oldalon hiba vagy hiányosság lép fel az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti az előfizetési szándékát, vagy elállhat az előfizetéstől.

A Szolgáltatások igénybevétele során a Felhasználó hozzáférést kap a Szolgáltató online videóihoz és képzéseihez, amelyek Full HD és 4K stúdió minőségű jóga videók. 

A videók 10 - 90 perces jógaórák és sorozatok három nehézségi szinten, ezen belül ászana gyakorlás, légzőgyakorlatok, oktatói jellegű videók, relaxációs/meditációs hanganyagok, és egészségmegőrzéssel, életmóddal kapcsolatos ismeretterjesztő videók és hanganyagok. Elérhetők több napos/részes, egymásra épülő sorozatok is, ezek összefüggő órákat tartalmaznak (például Csakra-harmonizáslás jógával, Női ciklus-jóga, Alakformálás jógával)

A Szolgáltatásokat 18. életévüket betöltött Felhasználók (természetes személyek) vehetik igénybe, a 18. életévüket be nem töltött személyeknek a Szolgáltatások igénybevételéhez a szülő vagy törvényes képviselő hozzájárulása szükséges. A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik, hogy jogképes és cselekvőképes, a jelen szerződés megkötése (visszaigazolt megrendelés) tekintetében a szerződéskötésnek akadálya nincsen. Korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) személy törvényes képviselője engedélyével regisztrálhat, illetve veheti igénybe a Szolgáltatásokat.

A Felek közötti jogviszonyban Magyarország joga irányadó, a tájékoztatás, ügyintézés, szerződéskötés (visszaigazolt megrendelés) nyelve a magyar. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a digitális (online elérhető) szolgáltatás esetén az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók.

A Felek között létrejött felnőttképzési szerződés a Weboldalon történt online jelentkezést követően írásba foglalt szerződéssel jön létre. A felnőttképzési jogviszonyra elsődlegesen a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a jelen ÁSZF, valamint felnőttképzési szerződés rendelkezései irányadók. A jelen ÁSZF és a felnőttképzési szerződés közötti ellentmondás esetén a felnőttképzési szerződés rendelkezései elsődlegesen irányadók. Online felnőttképzési szolgáltatásra a fentiek figyelembevétele mellett az adott képzésre vonatkozó általános szerződési feltételek (a továbbiakban Online ÁSZF) rendelkezései irányadók, a képzésen történő részvételhez az Online ÁSZF felhasználó általi elfogadása szükséges.

 

Előfizetés menete és fizetés

Weboldalunkon a szolgáltatás igénybevételéhez havi, féléves vagy éves előfizetésre van lehetőség, mellyel hozzáférést biztosítunk az előfizetésnél megjelölt és részletezett tartalmakhoz. Az előfizetés típusát a “kiválasztás” gomb megnyomásával a regisztráció oldal jelenik meg,  ahol a saját fiók létrehozásához szükséges-, számlázási- valamint bankkártya adatok megadásával van lehetőség a szolgáltatás megvásárlására.

A termékek digitális jellege miatt oldalunkon kizárólag bankkártyás fizetésre van lehetőség, amelyhez biztonságos rendszert a Stripe nemzetközi fizetési szolgáltató biztosítja.

A vásárlással elfogadja, hogy az Olasz Szilvia egyéni vállalkozó által a yogarena.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek a Stripe, mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, irányítószám, lakcím, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Stripe felületén, az alábbi linken tekinthető meg: https://stripe.com/en-hu/privacy 

A bankkártyás fizetésnél nincs várakozási idő, a sikeres fizetés után azonnal értesítést küldünk a teljesített tranzakcióról, valamint a szolgáltatás a saját fiókba történő belépés után azonnal elérhető. Előfizetés vásárlása esetén a fizetés teljesítését követően a felhasználó rögtön hozzáférést kap az előfizetésben meghatározott tartalmakhoz 0-24 órában.

A bankkártyás fizetéseket plusz költség nem terheli!

Panaszkezelés

Ha a szolgáltatás igénybevétele kapcsán valamilyen problémát tapasztal, kérjük haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot az info@corpusastra.com e-mail címen.

Előfizetésekre vonatkozó feltételek

A rendszeres előfizetési programunk havi vagy féléves díját ismétlődő bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni. Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a Stripe által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Felhasználó által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártya adatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártya adatok újbóli megadása nélkül. Az előfizetés során a megadott időszak lejártával a következő időszak automatikusan elindul, az előfizetés tehát havonta / félévente megújul, az előfizetési díja automatikusan kiegyenlítésre kerül a megadott kártya adatokkal. 

Az előfizetés kezdeményezése előtt - stílusban(VFX), tartalomban(Oktató tananyag) és minőségben(FullHD, 4K) megegyező - jóga videók INGYENES kipróbálására és megtekintésére a YogArena által biztosított és üzemeltetett ingyenesen hozzáférhető YouTube csatornán, vagy a weboldal “INGYENES PRÓBAVIDEÓK” menüpont alatt van lehetőség. A YogArena YouTube csatornája a YouTube oldalán a @_yogarena_ kereső beírásával, vagy a yogarena.hu oldalon megadott YouTube hivatkozási linkre történő kattintással érhető el.

Három napos Ingyenes próbaidőszak esetén a regisztrációt követően a rendszer kéri a bankkártya adatait, és az oldalon még egyszer tájékoztatás is felhívja az előfizető figyelmét, hogy az első előfizetési díj csak a próbaidőszak lejárta után kerül levonásra a megadott bankkártyáról. Amennyiben a regisztrált személy nem mondja le az előfizetést a próbaidőszak alatt, úgy az előfizetési díj (a választott csomagban: havi, éves vagy féléves) automatikusan levonásra kerül a próbaidőszak végén. Amennyiben a regisztráló személy elfelejti lemondani az előfizetést, úgy a levont összeg nem kerül jóváírásra. Reklamációt és pénz visszafizetési igényt  - részleges kifizetés esetén- sem áll módunkban elfogadni! 

Az előfizetői státuszt igénylő tartalmat kifizetés után a Szolgáltató aktiválja és mindaddig biztosítja a szolgáltatás elérhetőségét a Felhasználó részére, amíg az összeg kifizetésre került. Havi díj kifizetését követően a következő hónap kifizetésének esedékességéig, féléves előfizetés esetében a következő félév kifizetésének esedékességéig, éves előfizetés esetében pedig a következő fizetési évforduló esedékességéig. 

Az előfizetői Szolgáltatások korlátozással vagy részlegesen nem vehetők igénybe és nem szüneteltethetők.

A szolgáltatás azután érhető el a Felhasználó számára, miután a kifizetett összeg megjelenik a Szolgáltató számláján.

Az összeg megfizetését és a Szolgáltató számlájára történő beérkezését követően a Felhasználó részére hozzáférést biztosít a megrendelt tartalmakhoz. Amennyiben a Felhasználó szeretné megszüntetni az előfizetését, a fiókjába belépve egy gombnyomással megszűntetheti az “előfizetés lemondása” gombbal, így a következő hónap forduló napjával az összeg már nem kerül levonásra. A tévesen vagy hibásan levont összeget 90 napon visszatérítjük (amennyiben a tévedés a Szolgáltatónak felróható ok miatt keletkezett), ha a Felhasználó 8 napon belül panasszal él.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen feltételek elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen oldalon (yogarena.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártya adatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül, Szolgáltató által kezdeményezve történjenek.

Figyelem(!): a bankkártya adatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártya adatokhoz sem a Szolgáltató, sem a Stripe nem fér hozzá. Nem tárolunk tehát bankkártya adatokat, a Stripe egy “token” segítségével engedi az ismétlődő fizetést.

A szolgáltatás megkezdése a sikeres fizetést követően kerül aktiválásra, és mindaddig fennáll, míg a szolgáltatás igénybe vevő személy a saját fiókjában, előfizetés lemondását nem kéri. A pénzt havi előfizetés esetén mindig a hónap azon napján próbáljuk meg először levonni, mely napon az előfizetés indult. Féléves előfizetés esetén fél évvel az előző fizetést követően kerül levonásra az előfizetési díj. Sikertelen bankkártyás fizetés esetén tájékoztató levelet küldünk, majd többször ismételten megpróbáljuk levonni az előfizetés díját. Sikertelen fizetés esetén nem lehet igénybe venni a szolgáltatást, így a saját fiókba történő belépés, csak megfelelő bankkártya adatokkal és sikeres kifizetést követően lehetséges.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díjakat egyoldalúan módosítani az aktuális díjszabás a Weboldalon történő közzétételével. A módosított szolgáltatási díjak a módosítás közzétételének napjától hatályosak.

 

A Szolgáltató elektronikus számlát bocsát ki a Szolgáltatásról, amelyet kézbesít a Felhasználó által megadott e-mail címre. Számlát kizárólag magánszemély részére áll módunkban kiállítani!

A Felhasználó köteles a kapcsolattartás céljából megadott elérhetőségének változását a változást követő 8 napon belül bejelenteni a Szolgáltató részére, valamint az előfizetés időtartama alatt biztosítani, hogy az általa megadott elérhetőségen keresztül az elektronikus számla kézbesíthető legyen.

Amennyiben a levonás többszöri próbálkozás után is sikertelen, vagy a Felhasználó kérte az előfizetésének megszűntetését, a szolgáltatás mindaddig elérhető, míg az előfizetés kifizetésre került, azaz a következő hónap/félév kifizetésének esedékességéig. Az előfizetés lejárati napját követően a Felhasználó nem lesz jogosult az előfizetéssel kínált tartalmak igénybevételére. A megkezdett, kifizetett előfizetési időszakokat nem áll módunkban visszatéríteni sem havi, sem féléves előfizetés esetében! Ez esetben a szolgáltatást a kifizetett időszak végéig biztosítjuk a Felhasználó számára.

Az előfizetés megszűnését követően a saját fiókba történő belépésre és az előfizetés megújításra további egy évig van lehetőség. Egy év lejáratát követően az inaktív fiókok automatikusan törlésre kerülnek.

 

Az online videók eléréséhez bejelentkezés szükséges a regisztráció során megadott felhasználónév / jelszó párossal. A helytelenül megadott adatok miatt keletkezett kárért nem vállalunk felelősséget. A felhasználónak lehetősége van az adatai módosítását, új jelszót igényelhet a fiókjába történő belépéshez. Az előfizetéshez kapcsolódó belépési adatokat más embereknek tovább adni, értékesíteni szigorúan tilos, egy felhasználónév és jelszó párossal csak egyetlen személy használhatja az előfizetést. Bármilyen csoport esetén minden tagnak szükséges aktív előfizetéssel rendelkezni, ha többen is el szeretnék érni a videókat, hanganyagokat.

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Előfizető megállapodnak, hogy vitás ügyeiket első körben békés úton próbálják rendezni. Felek a 30 naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve a bíróság illetékességét kérhetik.

 

A Felhasználó fogyasztóvédelmi jogvita esetén az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat abban az esetben, ha megkísérelte vitás ügyét előzetesen a Szolgáltatóval rendezni.

Nem tartoznak a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, valamint a szerződésszegés és joghatásai megállapításával összefüggő vitás ügyek. Az egyedi fogyasztói jogviták rendezése érdekében a fogyasztó bírósághoz fordulhat, vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A jelen ÁSZF rendelkezései a közzétételét követő naptól – a megelőző ÁSZF egyidejű hatályon kívül helyezésével – lépnek hatályba. A yogarena.hu oldalon elérhető videókban, tananyagokban bemutatott gyakorlatok, javaslatok, tanácsok a legjobb igyekezetünknek megfelelően készülnek, de azok pontosságért felelősséget nem vállalunk.

 

A Szolgáltató folyamatosan törekszik a színvonalas, minőségi és szakszerű Szolgáltatás nyújtására, ennek ellenére a weboldal működése a Felhasználó internetelérés és hardware eszközök minősége függvényében akadozhat, ezért a Szolgáltató a felelősségét kifejezetten kizárja, kivéve, ha bizonyítható, hogy a hibát a Szolgáltató működési körében felmerült, előre látható és általa elhárítható ok okozta.

A Szolgáltató törekszik a 24 órás/7 napos rendelkezésre állás biztosítására, azonban előfordulhat, hogy a hozzáférés vagy szolgáltatás megszakad karbantartási műveletek, új tartalom feltöltése, sürgősségi javítások miatt, amelyről – amennyiben előre látható - a weboldalon előre tájékoztatja a Felhasználókat. A Szolgáltató törekszik minden ésszerű lépést megtenni ezen időtartamok csökkentése érdekében.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét megszüntesse.

Amennyiben a teljesítést vis maior akadályozza, annak időtartama alatt a Szolgáltató teljes mértékben kizárja a felelősségét a teljesítés esetleges késedeleméért vagy hibájáért. Vis maior alatt különösen, de nem kizárólagosan az alábbi események értendők: zendülés, felkelés, forradalom, háborús előkészületek, háború, terrorcselekmény, fertőző járvány, árvíz, földrengés, tűzvész, zavargás, sztrájk, valamint a távközlési hálózat hibájából eredő üzemzavar, amely a Szolgáltatások nyújtását korlátozza, akadályozza vagy kizárja.

A Szolgáltatások igénybe vételével a Felhasználó vállalja, hogy a gyakorlást a saját felelősségére, a fokozatosság szem előtt tartásával a kezdő gyakorlatoktól a haladó, nehezebb gyakorlatok felé haladva, saját határainak, edzettségi állapotának, teherbírásának, fizikai adottságainak tiszteletben tartásával végzi.

Felhasználó az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és vállalja, hogy:

1) Az ászanák (jógapózok) célja elsősorban nem a gyógyítás, hanem a prevenció (megelőzés, egészségmegőrzés);

2) Kezdőként gyakorlás és új diéta megkezdése előtt szakemberrel - gyógytornásszal, szakorvossal – konzultál, továbbá akkor is, ha a Felhasználó valamilyen érzékenysége, betegsége, sérülése vagy speciális adottsága miatt szükséges, illetve gyógykezelés alatt áll, vagy várandós;

3) Ha gyakorlás során, után bármilyen panasz lép fel (pl.: kisugárzó fájdalom valamelyik végtagba, visszatérő ízületi fájdalom, ízületi mozgástartomány szűkülése), haladéktalanul gyógytornásszal, szakorvossal konzultál, és csak utána folytatja a gyakorlást a megfelelő szakember jóváhagyása és kontrollja mellett;

 

4) A légzésgyakorlatokat kizárólag saját felelősségére végezi, követi az oktató iránymutatásait, figyelembe véve, hogy minden gyakorlónak (Felhasználónak) a légzőgyakorlatok hatásai egészségi állapotától, edzettségi szintjétől, aktuális kondíciójától (idegi, mentális állapotától) függően teljesen mások lehetnek.

5) A Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét a Felhasználó által vállalt fenti kötelezettségek figyelmen kívül hagyásával összefüggő bármilyen negatív következményért, vagy kárért.

Cookie tájékoztató

A böngészési élmény fokozása, a személyre szabott hirdetések vagy tartalmak megjelenítése, valamint a forgalom elemzése érdekében a Szolgáltató sütiket (cookie) használ. A Felhasználónak lehetősége van testre szabni a cookiekat a Weboldalra történő belépéskor egy felugró ablak segítségével. Amennyiben az „Elutasít” opciót választja, csak a szükséges, a Weboldal működése szempontjából elengedhetetlenül szükséges cookiek (sütik) alkalmazásához járul hozzá, amelyek nem tárolnak személyazonosításra alkalmas adatokat.

Felhasználókról a Szolgáltató csak olyan információkat gyűjt (IPcím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a Szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve piackutatási célokra használ fel. A Szolgáltató ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel. A Szolgáltató a Szolgáltatások minőségének javítása érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt, ún. Cookie helyez el. (a cookie, egy betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a webszerver küld a Felhasználó böngészőjének, majd azt a böngésző visszaküldi a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookiekat a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a Felhasználó gépén (ami lehet PC, laptop, okostelefon, egyebek), ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

A mentés révén, mikor a Felhasználó visszatér ugyanarról az eszközről ugyanarra a honlapra, akkor a böngészője kommunikál a webszerverrel, amely felismeri, hogy már nem először jár az adott lapon és ennek megfelelően a korábbi beállításainak megfelelő honlapot tud visszaadni/betölteni. A cookie sokféle funkcióval rendelkezhetnek: információt gyűjtenek, megjegyzik a Felhasználó egyéni beállításait, megkönnyítik a weboldal használatát a Felhasználók számára. A Szolgáltató a cookieknak köszönhetően tudja meghatározni például, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, melyik aloldalra kattintanak a legtöbben, stb. Ez azért is fontos, mert a Szolgáltató így a Felhasználók igényeihez tudja alakítani a weboldal és komplexebb felhasználói élményt tud nyújtani. A legtöbb böngészőben beállítható, hogy a Felhasználó elfogadja-e a cookiekat vagy sem. A böngészőben található beállításokban azt is be lehet állítani, hogy a Felhasználó kér-e értesítést arról, ha a weboldal cookiet kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú cookie meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngésző program bezárásakor. A Szolgáltató által alkalmazott cookiek: rendszercookiek, harmadik féltől származó cookiek (Google cookiek).

A Weboldal külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

 

 

 

 2023. november 24.                                                                                                                        Olasz Szilvia E.V.

Adatvédelmi szabályzat

1. Adatkezelő

Név: Olasz Szilvia EV. Székhely és levelezési cím: 2225 Üllő, Lejtő utca 3. A/2. E-mail cím:

info@corpusastra.com

2. Felhasznált adatok

A regisztrációhoz, előfizetés igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés

 

Kezelt adatok: felhasználó név, jelszó e-mail cím Adatkezelés célja: Regisztráció a

yogarena.hu felületen (a természetes személyek azonosítása, kapcsolattartás.

 

A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok: keresztnév, vezetéknév, számlázási

cím, e-mail cím, telefonszám. Adatkezelés célja: A regisztrációhoz kötött Szolgáltatás

igénybevétele.

 

A hírlevél feliratkozáshoz az alábbi személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük:

 

• Teljes név

• E-mail cím

3. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a hírlevélre feliratkozás során a Felhasználó által megadott e-mail

címére történő elküldésének biztosítása. Adatkezelő a rendelkezésre bocsátott adatokat

célhoz kötötten, kizárólag hírlevél küldésre használja. Adatkezelő a megadott személyes

adatokat a leírtaktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes

adatok harmadik személy számára történő kiadása - hacsak jogszabály ettől eltérően nem

rendelkezik kötelező erővel - kizárólag az előzetes, kifejezett Felhasználói hozzájárulás

esetén lehetséges.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a Szolgáltatás (regisztráció, havi vagy

féléves előfizetés, online jóga gyakorlás) igénybevételének biztosítása a Szolgáltatást

igénybe vevő természetes személyek (a továbbiakban: Felhasználó) részére.

 

4. Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelésre az önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló az Ön nyilatkozat alapján

kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a hírlevél

feliratkozás során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés

jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános

Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes

hozzájárulása. A hozzájárulást a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a

hírlevélre történő feliratkozás során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg,

a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával. Adatkezelő a neki megadott személyes

adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó

személy felel. Az e-mail címed megadásakor egyben felelősséget vállalat azért, hogy a

megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra

tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű

felelősség kizárólag Önt, mint azon érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

  - Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény (Infotv.)

  - Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről

és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

  - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)

  - A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 

  - A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

  - A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény.

 

5. Adatkezelés időtartama

Az adatokat addig kezeljük, amíg Ön nem iratkozik le a hírlevélről vagy kéri az adatok

törlését. Amennyiben leiratkozik, az adatait haladéktalanul töröljük adatbázisunkból.

5A Szolgáltató a személyes adatokat a Szolgáltatás biztosításának időtartama alatt kezeli,

ezt követően a Felhasználót törli a nyilvántartásból, A Szolgáltató csak azokat az adatokat

nem törli a nyilvántartásból, amelyek abban az esetében rendelkezik jogalappal az adatok

további tárolására (pl. jogszabályi kötelezettsége áll fenn a számvitelről szóló 2000. évi C.

törvényben meghatározottak szerint a bizonylatokban foglalt adatok tárgyév + 8 év

elteltéig történő megőrzésére). Az inaktív felhasználói fiók hat hónap elteltével - a

Felhasználó előzetes értesítését követően törlésre kerül.

6. Adatbiztonság

Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtett az adatok biztonságának védelme

érdekében. Az Adatokhoz csak a szükséges munkatársak férnek hozzá, akik kötelesek

bizalmasan kezelni azokat.

7. Adattovábbítás

A személyes adatait kizárólag a WIX.com Ltd., Public Company, EST: 2006 Tel-Aviv Izrael

(ISIN: IL 0011301780) hírlevélküldő rendszerével (www.wix.com) kerülnek feldolgozásra,

kivéve, ha jogszabály vagy hatósági intézkedés kötelez minket erre.

8. Leiratkozás hírlevélről

 

Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli a hírlevél feliratkozása során megadott

adataidat, ameddig a hírlevélről le nem iratkozik. A feliratkozók listájáról, a hírlevél alján

található „Leiratkozás” gombra kattintva tudod az adataid törlését kérni. Leiratkozás esetén

Adatkezelő a továbbiakban a hírlevéllel nem keres meg. Bármikor ingyenesen

leiratkozhatsz a hírlevélről és hozzájárulásodat visszavonhatod.

9. Jogaid az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatvédelmi törvények értelmében jogosult vagy az alábbiakat kérni:

• Az adatokhoz való hozzáférés

• Az adatok helyesbítése

• Az adatok törlése

• Az adatok kezelésének korlátozása

• Az adatok hordozhatósága

Amennyiben bármelyik jogodat gyakorolni szeretnéd, vagy bármilyen kérdésed,

észrevételed van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük, vedd fel velünk a kapcsolatot az

Adatkezelő által megadott elérhetőségeken. Panaszoddal a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; www.naih.hu,

info@naih.hu) fordulhatsz.

10. Módosítások

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és

tájékoztatásokat a honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.

2023. november 24.                                                                                                                           Olasz Szilvia E.V.

bottom of page